Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jules Hondenboetiek.nl
(www.juleshondenboetiek.nl )


1 Algemeen

1.1 Door uw bestelling / aankoop via de website, de e-mail, in de boetiek, tijdens tentoonstelling, op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene aankoop voorwaarden akkoord gaat.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en op alle met u (klant) gesloten overeenkomsten en diensten.

1.3 Alle goederen blijven eigendom van Jules hondenboetiek tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen. U dient een geldig e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Jules Hondenboetiek het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internet provider in geval van misbruik of fraude.

1.4 U kunt ons bereiken via e-mail; info@juleshondenboetiek.nl of op nummer  046-2049868. Jules Hondenboetiek is gevestigd te Geleen. Het adres is: Daalstraat 1K 6165Th in Geleen Nederland.

 Het is mogelijk bestelde artikelen af te halen / te komen passen in onze showroom. Het adres van de showroom; Neerbeekerstraat 7 6191HK Neerbeek, Nederland

1.5 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, wordt contact met u opgenomen.

1.6 Jules Hondenboetiek heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

1.7 Alle toegestuurde foto`s worden eigendom van Jules Hondenboetiek.nl. Jules Hondenboetiek.nl heeft het recht deze foto`s te gebruiken voor reclame en of andere doeleinden.

1.8 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Jules Hondenboetiek.nl. Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Jules Hondenboetiek.nl

1.9 Jules hondenboetiek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zuid Limburg onder nummer 14093881. BTW nummer NL.1560.70.741.B01

2 Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen via onze internetsite geplaatst worden, via email aan info@juleshondenboetiek.nl of afgehaald in onze showroom in Neerbeek.

2.2 Er is geen minimum bestelbedrag.

2.3 Jules Hondenboetiek.nl heeft altijd het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours te verbinden.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Jules Hondenboetiek.nl uw bestelling in behandeling heeft genomen.

2.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is Jules Hondenboetiek.nl niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Jules Hondenboetiek.nl

3 Levering

3.1 Al onze leveringen worden in Nederland bezorgd door PostNL, In Belgie door PostNL en/of Bpost en in Duitsland met Deutsche post en/of DHL. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

3.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.
Doordat Jules hondenboetiek.nl haar leveringen uitbesteedt aan externe postbedrijven kunnen wij niet gerechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder. Op verzoek kunt u uw bestelling met verhoogde aansprakelijkheid en handtekening voor ontvangst laten versturen. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.

3.3 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.

3.4 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 5 werkdagen voordat de bestelling wordt verzonden. Indien producten niet voorradig zijn of besteld moeten worden kan het langer duren. 

3.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Jules Hondenboetiek.nl in overleg met u een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel leveren dan wel het product na te leveren.

3.6 Jules Hondenboetiek.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

3.7 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

3.8 Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

3.9 Indien Jules Hondenboetiek.nl niet binnen 30 dagen kan leveren of dat de levering duidelijk langer dan 30 dagen zal duren, kunt u uw bestelling binnen 14 dagen na bekendmaking kosteloos annuleren middels een e-mail. 

3.10 Wanneer u een bestelling terugstuurt, weigert of niet ophaalt bij het postkantoor zullen wij contact met u zoeken om de reden daarvan te achterhalen. Als er geen gehoor wordt gegeven, zullen toekomstige orders vanuit uw kant niet meer door Jules Hondenboetiek.nl in behandeling worden genomen. Indien een bestelling om welke reden dan ook op uw eigen verzoek nogmaals naar u verzonden moet worden, zullen de standaard verzendkosten weer in rekening gebracht moeten worden. Deze kosten dient u vooraf over te maken op het rekeningnummer van Jules Hondenboetiek.

3.11 Als het product niet op voorraad is, nemen wij met u contact op via email.

3.12 Verzendkosten 2017. 
Verzendkosten Nederland 
Standaard 4,95 euro
Verzekerd 8,05 euro

Verzendkosten Belgie en Duitsland 
Standaard 8,95 euro
Verzekerd 21,90 euro

4 betaling

4.1 Er kan op 2 manieren betaald worden.
Door het totaal bedrag vooraf zelf  over te maken via overschrijving of via online-betaling via de betaalprovider

4.2 Bij een overboeking kan het enige werkdagen duren voordat wij uw betaling ontvangen. Omdat uw order pas in behandeling wordt genomen op het moment dat wij uw betaling ontvangen hebben, dient u rekening te houden met een langere levertijd. Vermeld altijd uw bestelnummer dat scheelt ons veel zoekwerk. Wanneer de betaling niet binnen 7 werkdagen bij ons binnen is komt de bestelling te vervallen.


4.3 Bestellingen worden niet eerder verzonden voor de betaling is bijgeschreven op de rekening van Jules Hondenboetiek.nl.
LET OP! Vermeld altijd het order/factuur-nummer bij uw overschrijving dat u ontvangt in de bevestigingsmail die Jules Hondenboetiek.nl u stuurt.

4.4 Betalingen overmaken naar Jules Hondenboetiek onder vermelding van het order/factuur nummer.

ABN-AMRO bank Geleen 61.71.94.653
IBAN: NL07ABNA0617194653
BIC: ABNANL2A

4.5 Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Jules Hondenboetiek.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Jules Hondenboetiek eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

5 - Prijzen

5.1 Jules Hondenboetiek.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

5.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Jules Hondenboetiek.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

5.4 Jules Hondenboetiek.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

6 Garantie

6.1 Jules Hondenboetiek staat er voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik

6.2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk, per e-mail of telefonisch bij Jules Hondenboetiek.nl worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek. Je ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons. Indien gewenst kan Jules Hondenboetiek.nl de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Jules Hondenboetiek.nl als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

6.3 Indien aan in 6.2 gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Jules Hondenboetiek.nl het artikel dan wel vergoedt Jules Hondenboetiek.nl de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van Jules Hondenboetiek.nl), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen .De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

6.4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Jules Hondenboetiek.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

6.5 Jules Hondenboetiek.nl biedt geen garantie op speelgoed,sluitingen, strass steentjes en afgeprijsde artikelen

6.6 Heeft u een klacht en komen we er onverhoopt samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie via het ODR platform.

7 - Productgebruik

7.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle kledingstukken tenzij anders vermeld in het wasvoorschrift dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Jules Hondenboetiek.nl adviseert om producten niet in de droger te drogen tenzij anders vermeldt. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

7.2 De op de website genoemde maten zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

7.3 De hond dient de kleding alleen te dragen onder toezicht van een volwassene.

7.4 De hondenkleding is niet geschikt voor andere dieren zoals bijvoorbeeld katten.

7.5 De hondenkleding is ontworpen voor het comfort van uw hond en veelal functioneel van aard. De meeste honden zullen geen enkele hinder van het dragen van kleding ervaren. Indien u hond het dragen van kleding toch niet prettig lijkt te vinden, wordt verder gebruik afgeraden. Jules Hondenboetiek.nl stelt het comfort van de hond voorop. Bij warm weer wordt (warme) kleding dragen uiteraard afgeraden.

7.6 Bij het gebruik van producten met handleiding dien u deze in acht te nemen. Bij twijfels met betrekking tot het gebruik, de gezondheidstoestand, conditie en of capaciteit van u hond dient u een dierenarts te raadplegen.

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Jules Hondenboetiek.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie.

8.2 Jules Hondenboetiek.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolgen van het gebruik van producten indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij twijfel over de gezondheidstoestanden en capaciteiten/ conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen.

8.3 Jules Hondenboetiek.nl is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

8.4 Jules Hondenboetiek.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

8.5 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Jules Hondenboetiek.nl beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 9 - Klachten, ruilen en restitutie

9.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan de klantenservice; klantenservice@juleshondenboetiek.nl met vermelding van uw naam en ordernummer en eventuele wijzigingen.
Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken en verzenden van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.

9.2 Wanneer u niet binnen deze termijn van 14 dagen reageert, gelden de producten als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

9.3 Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd worden. Dit zijn o.a de hondenmanden met naam van uw hond.

9.4 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u hebt een verkeerd product besteld, dan kun u de producten in overleg en ter onzer beoordeling ruilen of kan er restitutie verleend worden.

9.5 Indien het product onderweg is op het moment van annuleren/ wijzigen, wordt het product pas vervangen/ geld teruggestort wanneer u het artikel binnen 14 dagen compleet, in oorspronkelijke en onbeschadigde staat en voldoende gefrankeerd terug hebt bezorgd aan Jules Hondenboetiek.

9.6 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product dan wel een restitutie dient u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van uw klacht, uw verzoek om te ruilen of uw verzoek tot restitutie. Dit dien u te doen middels een e-mail, brief, telefonisch, online retour formulier dan wel langs te komen in de winkel.
  • Het artikel dient binnen 14 dagen na het overleg met Jules Hondenboetiek. in het bezit van Jules Hondenboetiek.nl te zijn. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Jules Hondenboetiek.nl We raden u hierbij aan om een bewijs van uw verzending te bewaren. Jules Hondenboetiek is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Verzend nooit het product retour voordat u hierover overleg hebt gehad met Jules Hondenboetiek.. We zullen u instructies geven omtrent hoe te handelen m.b.t. het retourneren.
  • Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd, zonder hondenharen en met eventueel aangehechte kaartjes.
  • In geval u het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij alleen de verzendkosten en de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient u vooraf te voldoen op het rekeningnummer van Jules Hondenboetiek. Of u plaatst een nieuwe bestelling in de webshop.
  • Bij verzoek tot restitutie wordt het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen retour gestort op uw bank of girorekening indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
  • Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen! Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden!

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Jules Hondenboetiek, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

10.2 Jules Hondenboetiek is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Jules Hondenboetiek zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Artikel 11 - Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Jules Hondenboetiek.nl, dan wel tussen Jules Hondenboetiek en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Jules Hondenboetiek, is Jules Hondenboetiek niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Jules Hondenboetiek.

Artikel 12 - Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Jules Hondenboetiek is gevestigd bevoegd, tenzij Jules Hondenboetiek voor de rechter van uw woon / vestigingsplaats kiest.

Artikel 14 - Privacy -verklaring.

Jules Hondenboetiek vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Jules Hondenboetiek zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. uw gegevens worden intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en andere relevante informatie over Jules Hondenboetiek. Indien u dit niet wilt, kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar klantenservice@juleshondenboetiek.nl

De wet kopen op afstand:

Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Ondernemers die zich bezig houden met het verkopen van producten of diensten via het Internet, hebben te maken met deze nieuwe en nog vaak onbekende wet. Consumenten hebben door de Wet Kopen op afstand een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet. Zo mogen consumenten binnen 14 dagen gekochte producten teruggeven en hun geld terug vragen. Dit geldt overigens niet voor onder andere bederfelijke waar, kranten, tijdschriften, goederen waarvan de aard van het artikel met zich meebrengt dat het niet geruild kan worden en computerprogrammatuur (waarvan de verzegeling is verbroken). Bedrijven moeten consumenten informeren over het product en de prijs. Ook de wijze van betalen en aflevering moet bekend zijn.

Wat is een overeenkomst op afstand? Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als men iets via internet of bij een postorderbedrijf bestelt. De consument kan het product voor aankoop niet zien en zich, wanneer het een dienst betreft, moeilijk vergewissen van de aard van de dienst. De leverancier of dienstverlener kan gevestigd zijn in een andere woonplaats dan de consument, maar ook in een ander land.

De wet `Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten` (wetsvoorstel 26 861) is de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn in nationale wetgeving omzetten. Met de invoering van de richtlijn wil de Europese Unie de ontwikkeling van de Europese markt stimuleren. De wet bevat onder meer verplichtingen voor de leverancier om de consument bij overeenkomsten op afstand tijdig en voldoende informatie te verstrekken. De consument heeft bedenktijd en het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te be?indigen. De wet biedt de consument een betere bescherming tegen het eisen van betaling voor niet bestelde zaken en geeft meer bescherming tegen agressieve verkooptechnieken. De wet bevat ook een bepaling tegen frauduleus gebruik van de betaalkaart van de consument.

Need Help?